14 มี.ค. 2554


วันนี้ 14 มี.ค. 54 ครบรอบ วัน แต่งงานของผม

เป้น เวลา 1 ปี ที่นกประเสริฐ ได้บินออก มา

แน่นอน มีทั้งความสุข และความทุกข์

รักเธอเหลือ เกิน