13 มี.ค. 2555

สู้ไม่ ถอย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .เมือ เลือกเดิน บนเส้นทางสายนี้ แล้ว ต้องเดินให้ ถึงเป้าหมาย ให้รู้ว่าปลายทางมีอะไร มีบทเพลง หลายบทเพลง บทความหลายบทความแต่ การรู้ ด้วยตนเองเท่านั้น ที่ จะ เข้าถึงความหมาย ของ มันได้ และการรู้ได้ด้วยตนเองนั้น กว่าจะได้มามันอาจง่ายๆ หรืออาจจะลำบากจนเราไม่คิดถึง เช่น มีคนบอก สู้แล้ว รวย
แต่คนรวยที่ผมรู้จัก อายุ หกสิบกว่าๆแล้ว ยัง นอน ตี1 -ตี2ทำงาน ทุกวัน โดยเค้าเองก็ยอมรับว่าเหนือย

ก็เมือมันเป้นเส้นทางที่เลือกแล้ว หากเราไม่สู้ เราก้ จะไม่เห้นอะไรเลย


แต่ละวัน ของ ซีวิต นกประเสริฐ ก็ ยังบินไปตามความเชื่อ ของมัน อาจจะออกนอกเส้นทางไปตามกระแสลมไปบ้าง แต่ มันก้ยังเป็นสิ่งสวยงามเมือได้พบเห็น ขอให้ ท่านอดทน สู้ต่อไป หากดวงใจท่านมองเห็น คนอื่นอาจบอกว่ามันไม่คุ้ม แต่ท่านจะบอกตัวเองได้ว่า ทำได้แล้ว แม้ผลสำเร็จมีเพียง นกประเสริฐ ที่ร่วมชื่นชม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น